తెలుగు దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగము

శ్రీ మైలవరపు వేంకటేశ్వరరావు గారిచే ప్రకటించబడినది.

పంచాంగం తేదీ ఇక్కడ మార్చకోవచ్చు

కొత్త ప్రదేశము క్రింద వచ్చిన లిస్టులో నుండి ఎన్నుకోండి

  శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021

 

  సూర్యోదయం : ఉదయం 6:09 IST

  సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6:01 IST


అభిజిత్ లగ్నము : మధ్యాహ్నం 11:41 IST నుండి మధ్యాహ్నం 12:29 IST వరకు

    ఆశ్వయుజ మాసము

   

ప్లవ నామ సంవత్సరం , దక్షణాయణము , శరద్ రుతువు


  దిన ఆనందాది యోగము

   

  థూమ్ర యోగము , ఫలితము: ధననష్టము , కార్యహాని


  రాహుకాలం

   

మధ్యాహ్నం 10:36 నుండి , మధ్యాహ్నం 12:05 వరకు


  యమగండ కాలం

   

మధ్యాహ్నం 3:03 నుండి , మధ్యాహ్నం 4:32 వరకు


  దుర్ముహుర్తము

   

ఉదయం 8:31 నుండి , ఉదయం 9:19 వరకు

మళ్ళీ దుర్ముహుర్తము
మధ్యాహ్నం 12:29 నుండి మధ్యాహ్నం 1:16 వరకు


  వర్జ్యం

   

వర్జం ఆరంభము శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021, సాయంత్రం 6:42 నుండి
శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021, రాత్రి 8:17 వరకు


  గుళిక కాలం

   

ఉదయం 7:38 నుండి , ఉదయం 9:07 వరకు


  అమృత కాలము

   

శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021, ఉదయం 4:30 నుండి
శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021, ఉదయం 6:04 వరకు


   

image

  తిథి : శుక్లపక్ష దశమి

   

గురువారం, 14 అక్టోబర్ 2021, సాయంత్రం 6:52 నుండి
శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021, సాయంత్రం 6:02 వరకు


 నక్షత్రము : శ్రవణ

   

గురువారం, 14 అక్టోబర్ 2021, ఉదయం 9:35 నుండి ,
శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021, ఉదయం 9:15 వరకు


 యోగము : శూల

   

శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021, రాత్రి 1:43 నుండి
శనివారం, 16 అక్టోబర్ 2021, రాత్రి 12:01 వరకు


 కరణము : తైతుల

   

గురువారం, 14 అక్టోబర్ 2021, సాయంత్రం 6:52 నుండి ,
శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021, ఉదయం 6:24 వరకు


 పగటి గ్రహ హోరలు

   
హోర అధిపతి ప్రారంభము ముగింపు
♀ శుక్ర ఉదయం 6:09 ఉదయం 7:08
☿ బుధ ఉదయం 7:08 ఉదయం 8:08
☾ చంద్ర ఉదయం 8:08 ఉదయం 9:07
♄ శని ఉదయం 9:07 మధ్యాహ్నం 10:06
♃ గురు మధ్యాహ్నం 10:06 మధ్యాహ్నం 11:06
♂ కుజ మధ్యాహ్నం 11:06 మధ్యాహ్నం 12:05
☉ రవి మధ్యాహ్నం 12:05 మధ్యాహ్నం 1:04
♀ శుక్ర మధ్యాహ్నం 1:04 మధ్యాహ్నం 2:04
☿ బుధ మధ్యాహ్నం 2:04 మధ్యాహ్నం 3:03
☾ చంద్ర మధ్యాహ్నం 3:03 మధ్యాహ్నం 4:02
♀ శుక్ర మధ్యాహ్నం 4:02 సాయంత్రం 5:02
♃ గురు సాయంత్రం 5:02 సాయంత్రం 6:01

 రాత్రి గ్రహ హోరలు

   
హోర అధిపతి ప్రారంభము ముగింపు
♂ కుజ సాయంత్రం 6:01 సాయంత్రం 7:02
☉ రవి సాయంత్రం 7:02 రాత్రి 8:02
♀ శుక్ర రాత్రి 8:02 రాత్రి 9:03
♄ శని రాత్రి 9:03 రాత్రి 10:04
☾ చంద్ర రాత్రి 10:04 రాత్రి 11:04
♄ శని రాత్రి 11:04 రాత్రి 12:05
♃ గురు రాత్రి 12:05 రాత్రి 1:06
♂ కుజ రాత్రి 1:06 రాత్రి 2:06
☉ రవి రాత్రి 2:06 రాత్రి 3:07
♀ శుక్ర రాత్రి 3:07 ఉదయం 4:08
♂ కుజ ఉదయం 4:08 ఉదయం 5:08
☾ చంద్ర ఉదయం 5:08 ఉదయం 6:09

 గౌరీ పంచాంగ పగలు ముహూర్తములు

   
ఫలితము ప్రారంభము ముగింపు
  రోగ ఉదయం 6:09 ఉదయం 7:38
  జ్వర ఉదయం 7:38 ఉదయం 9:07
  అమృత ఉదయం 9:07 మధ్యాహ్నం 10:36
  కలహ మధ్యాహ్నం 10:36 మధ్యాహ్నం 12:05
  లాభ మధ్యాహ్నం 12:05 మధ్యాహ్నం 1:34
  శుభ మధ్యాహ్నం 1:34 మధ్యాహ్నం 3:03
  ధన మధ్యాహ్నం 3:03 మధ్యాహ్నం 4:32
  అమృత మధ్యాహ్నం 4:32 సాయంత్రం 6:01

 గౌరీ పంచాంగ రాత్రి ముహూర్తములు

   
ఫలితము ప్రారంభము ముగింపు
  అమృత సాయంత్రం 6:01 సాయంత్రం 7:32
  జ్వర సాయంత్రం 7:32 రాత్రి 9:03
  కలహ రాత్రి 9:03 రాత్రి 10:34
  కలహ రాత్రి 10:34 రాత్రి 12:05
  శుభ రాత్రి 12:05 రాత్రి 1:36
  ధన రాత్రి 1:36 రాత్రి 3:07
  అమృత రాత్రి 3:07 ఉదయం 4:38
  విష ఉదయం 4:38 ఉదయం 6:09

Telugu Panchangam @ Next Need Technologies private limited.

by Mylavarapu Venkateswara Rao.