date_range పంచాంగం తేదీ ఇక్కడ మార్చకోవచ్చు
place పంచాంగపు ప్రదేశము , కొత్త ప్రదేశము కోసం క్రింద వచ్చిన లిస్టులో నుండి ఎన్నుకోండి
తేదీ : బుధవారం, 12 ఆగస్టు 2020 info_outline

సూర్యోదయం : ఉదయం 6:06 IST , సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6:42 IST

రోజు విశేషముclose

బుధవారము నృత్యము, శిల్పము, వాస్తు కర్మము, చతుషష్టి కళ లభ్యసించుటకు, గీతాభ్యాసమునకు, చిత్తరువులు, వ్రాయుటకు, భూసంపాదవకు, ధనము దాచుటకు, ధాన్యము దాచుటకు వివాహములు చేయుటకు మెదలగు కృత్యములు చేయుటకు మంచిది.


దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగ వివరణ
తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం - ఈ ఐదు భాగముల కలయికే పంచాంగం ("పంచ"-"అంగం"). పంచాంగం దుర్ముహూర్తములు, శుభముహూర్తములు తెలుపుతుంది. రవి చంద్రుడు మొదలగు నవ గ్రహములు ఆకాశమును కాంతి వృత్తములో తిరుగు చుండును. ఈ కాంతి వృత్తములో మనము కంటితో గుర్తించ గల అశ్విని ఆదిగా 27 నక్షత్రములు ఆధారముగా నిర్ణయించబడిన 12 రాశుల లో ఆ గ్రహములు సంచరించు ఆయా స్థానములను, సమయంలను గణించుట పంచాంగ గణిత మనకు ఆధారమైనది , పంచాంగములో వ్రాసిన కాలములకు సరిగ్గా ఆకాశమందు దృశ్యములు గోచరరించుట దృక్సిద్ధమనబడును , దానినే దృక్సిద్దాంత పంచాంగము అందురు. భారతదేశ అధికారిక ప్రామాణిక క్యాలెండర్ కూడా దృక్ సిద్ధాంతం విధానమే అనుసరించి తయారుచేయబడును , సం.1880 ప్రాంతమునాడు శ్రీ శ్రీ శ్రీ కాంచీ కామకోటి పీఠ స్వాములవారు విద్వాంసులను, సిద్ధాంతులను రప్పించి వివిధ పంచాంగ పద్ధతులను పరిశీలించి పండితులతో చర్చించి పిమ్మట దృక్ సిద్ధాంతమే అనుసరణీయమని నిశ్చయించినారట. లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ గారు మహారాష్త్రలో పండిత సభలు నిర్వహించి దృక్ సిద్ధాంతమే అనుసరణీయమని చెప్పినారు.

శార్వరి నామ సంవత్సరం info_outline

దక్షణాయణము , వర్ష రుతువు , శ్రావణ మాసము

తెలుగు కాలమానంclose

ఒక రెప్ప పాటు సుమారుగా ఒక సెకండ్ అనుకోవచ్చు , ఆరు రెప్పపాటులు ఒక విఘడియ అవుతుంది, 60 విఘడియలు ఒక ఘడియ అవుతుంది, రెండున్నర ఘడియలు ఒక గంట కాలం అవుతుంది. ఏడున్నర ఘడియలు లేదా మూడు గంటలు ఒక జాము అవుతుంది, ఎనిమిది జాములు లేదా 24 గంటలు ఒక రోజు అవుతుంది, ఏడు రోజులు ఒక వారం అవుతుంది 15 రోజులు లేదా రెండు వారాలు ఒక పక్షము అవుతుంది, 2 పక్షములు లేదా 30 రోజులు ఒక నెల అవుతుంది , సుమారు రెండు నెలలు ఒక రుతువు అవుతుంది , 3 ఋతువులు లేదా ఆరు నెలలు ఒక ఆయనం అవుతుంది, రెండు ఆయనములు ఒక సంవత్సరం అవుతుంది.

రాహుకాలం info_outline

మధ్యాహ్నం 12:24 నుండి మధ్యాహ్నం 1:59 వరకు

రాహు కాలం close

రాహు కాలం ప్రతి రోజు సుమారు ఒకటిన్నర గంటల సమయం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో చేసే పనులకు ఆంటంకం కలుగుతుందని విశ్వసిస్తారు కనుక ముఖ్యమైన పనులైతే ఆసమయంలో చేయరు.

గుళిక కాలం info_outline

మధ్యాహ్నం 10:50 నుండి మధ్యాహ్నం 12:24 వరకు

గుళిక కాలంclose

గుళిక కాలం చేసిన పనులు సఫలము కావని నమ్ముతారు, గుళిక కాలములో ప్రారంభించిన ప్రతీ పనిలో ఆటంకం ఏర్పడి ఆ పని మరల చేయవలసి వస్తుందని నమ్ముతారు

యమగండ కాలం info_outline

ఉదయం 7:41 నుండి ఉదయం 9:15 వరకు

యమగండకాలంclose

యమగండకాలం శుభ సమయము గా పరిగణించరు, ముఖ్యంగా ఈ సమయములో ప్రయాణం ప్రారంభము చేయకూడదు, ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించ కూడదు.

దుర్ముహుర్తము info_outline

మధ్యాహ్నం 11:59 నుండి మధ్యాహ్నం 12:49 వరకు

దుర్ముహుర్తముclose

దుర్ముహుర్తము అశుభ సమయము గా పరిగణిస్తారు, ఈ సమయములో కొత్త పనులు ప్రారంభించడం ,ప్రయాణములు ప్రారంభించటం చేయకుండా ఉండటం మంచిది.

వర్జ్యం info_outline

వర్జం ఆరంభము బుధవారం, 12 ఆగస్టు 2020, సాయంత్రం 7:41 నుండి
బుధవారం, 12 ఆగస్టు 2020, రాత్రి 9:27 వరకు

వర్జ్యం close

వర్జ్యం అంటే విడువ తగినది ,అశుభ సమయం. శుభకార్యాలు, ప్రయాణాలు ఈ సమయంలో చేయకూడదు.

అమృత కాలము info_outline

గురువారం, 13 ఆగస్టు 2020, ఉదయం 6:17 నుండి
గురువారం, 13 ఆగస్టు 2020, ఉదయం 8:03 వరకు

అమృత కాలముclose

అమృత కాలము శుభ సమయం గా పరిగణిస్తారు, ఇది నక్షత్ర సంబంధమైన శుభ సమయ కాలము.

తిథి : కృష్ణపక్ష అష్టమి info_outline

మంగళవారం, 11 ఆగస్టు 2020, ఉదయం 9:07 నుండి
బుధవారం, 12 ఆగస్టు 2020, మధ్యాహ్నం 11:16 వరకు

తదుపరి : కృష్ణపక్ష నవమి

కృష్ణపక్ష అష్టమి close

చంద్ర మాసము లో ఇది 23వ తిథి కృష్ణపక్ష అష్ఠమి . ఈ రోజుకు అధిపతి రుద్రుడు , ఇది ఆయుధాలు తీసుకోవడం, రక్షణ వ్యవస్థ ను నిర్మించడం మరియు బలపరచడం మొదలయిన పనులకు మంచిది.
తిథి అంటే : వేద సమయ గణితము ప్రకారము చంద్రమాసము లో ఒక రోజును తిథి అంటారు. ప్రతి చాంద్రమాసములో 30 తిధులు ఉంటాయి, సూర్యుడు నుండి చంద్రుని కదలికలు తిధులవుతాయి, ఉదాహరణకు సూర్యుడు చంద్రుడు కలిసి ఉంటే అమావస్య , అదే సూర్యచంద్రులు ఒకరి కి ఒకరు సమాన దూరములో వుంటే పౌర్ణమి అవుతుంది. తిధులు సూర్యోదయమున ప్రారంభము కావు సూర్యాస్తమయానికి ముగియవు. రోజులోని ఏ వేళలలో అయినా మొదలయ్యి, అంతమయ్యే అవకాశము ఉంది. ఒక్కొక్క తిథి దాదాపు 19 నుండి 26 గంటల సమయము ఉంటుంది.

నక్షత్రము : కృత్తిక info_outline

బుధవారం, 12 ఆగస్టు 2020, రాత్రి 12:56 నుండి
గురువారం, 13 ఆగస్టు 2020, రాత్రి 3:26 వరకు

తదుపరి : రోహిణి

కృత్తిక close

కృతిక - తక్షణ చర్యలు, పోటీ, వేడి వాదనలు, లోహాలతో పనిచేయడం మంచిది.

యోగము : వృద్ది info_outline

మంగళవారం, 11 ఆగస్టు 2020, ఉదయం 8:37 నుండి
బుధవారం, 12 ఆగస్టు 2020, ఉదయం 9:23 వరకు

తదుపరి : దృవ

వృద్దిclose

శుభ కార్యక్రమాలకు మంచిది.

కరణము : కౌలువ info_outline

మంగళవారం, 11 ఆగస్టు 2020, రాత్రి 10:14 నుండి
బుధవారం, 12 ఆగస్టు 2020, మధ్యాహ్నం 11:16 వరకు

తదుపరి : తైతుల

కౌలువclose

కౌలవ- శుభా యోగా. పెళ్లికి మంచిది, వధువును ఎన్నుకోవడం, స్నేహితులను సంపాదించడం, ప్రేమ, అలంకరణ.

పగటి గ్రహ హోరలుinfo_outline
హోర అధిపతి ప్రారంభము ముగింపు
బుధ ఉదయం 6:06 ఉదయం 7:09
చంద్ర ఉదయం 7:09 ఉదయం 8:12
శని ఉదయం 8:12 ఉదయం 9:15
గురు ఉదయం 9:15 మధ్యాహ్నం 10:18
కుజ మధ్యాహ్నం 10:18 మధ్యాహ్నం 11:21
రవి మధ్యాహ్నం 11:21 మధ్యాహ్నం 12:24
శుక్ర మధ్యాహ్నం 12:24 మధ్యాహ్నం 1:27
బుధ మధ్యాహ్నం 1:27 మధ్యాహ్నం 2:30
చంద్ర మధ్యాహ్నం 2:30 మధ్యాహ్నం 3:33
శని మధ్యాహ్నం 3:33 మధ్యాహ్నం 4:36
గురు మధ్యాహ్నం 4:36 సాయంత్రం 5:39
కుజ సాయంత్రం 5:39 సాయంత్రం 6:42

⇽ scroll ⇾

గ్రహ హోరలుclose

చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభఫలమును, బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమ ఫలమును, స్యూర్య, శని హోరలు అధమ ఫలమును ఇచ్చును. చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరల యందు రాహుకాలముగా  ఊండినను కార్యానుకూలముగా ఉండునని శాస్త్ర వచనము. క్షీణ చంద్రుడు, పాప సహిత బుధుడు పాపులు. 

రాత్రి గ్రహ హోరలుinfo_outline
హోర అధిపతి ప్రారంభము ముగింపు
రవి సాయంత్రం 6:42 సాయంత్రం 7:39
శుక్ర సాయంత్రం 7:39 రాత్రి 8:36
బుధ రాత్రి 8:36 రాత్రి 9:33
చంద్ర రాత్రి 9:33 రాత్రి 10:30
శని రాత్రి 10:30 రాత్రి 11:27
గురు రాత్రి 11:27 రాత్రి 12:24
కుజ రాత్రి 12:24 రాత్రి 1:21
రవి రాత్రి 1:21 రాత్రి 2:18
శుక్ర రాత్రి 2:18 రాత్రి 3:15
బుధ రాత్రి 3:15 ఉదయం 4:12
చంద్ర ఉదయం 4:12 ఉదయం 5:09
శని ఉదయం 5:09 ఉదయం 6:06

⇽ scroll ⇾

గ్రహ హోరలుclose

చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభఫలమును, బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమ ఫలమును, స్యూర్య, శని హోరలు అధమ ఫలమును ఇచ్చును. చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరల యందు రాహుకాలముగా  ఊండినను కార్యానుకూలముగా ఉండునని శాస్త్ర వచనము. క్షీణ చంద్రుడు, పాప సహిత బుధుడు పాపులు. 

గౌరీ పంచాంగ పగలు ముహూర్తములు info_outline
ఫలితము ప్రారంభము ముగింపు
విష ఉదయం 6:06 ఉదయం 7:41
అమృత ఉదయం 7:41 ఉదయం 9:15
శుభ ఉదయం 9:15 మధ్యాహ్నం 10:50
ఉద్యోగ మధ్యాహ్నం 10:50 మధ్యాహ్నం 12:24
రోగ మధ్యాహ్నం 12:24 మధ్యాహ్నం 1:59
శుభ మధ్యాహ్నం 1:59 మధ్యాహ్నం 3:33
ధన మధ్యాహ్నం 3:33 సాయంత్రం 5:07
అమృత సాయంత్రం 5:07 సాయంత్రం 6:42

⇽ scroll ⇾

గౌరీ పంచాంగ పగలు ముహూర్తములు close

ప్రతీ రోజు మంచి చెడులు తెలుసుకుంటానికి ఇది లఘు విధానము, గౌరీ పంచాంగం ఇది పురాతనముగా మంచి సమయం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించబడుతున్న గౌరీ పంచాంగ విధానం. ముఖ్యమైన కార్యక్రమములు మరియు నూతన కార్యక్రమములు ప్రారంభించుటకు మంచి సమయము గౌరీ పంచాంగం తెలియజేస్తుంది.

గౌరీ పంచాంగ రాత్రి ముహూర్తములు info_outline
ఫలితము ప్రారంభము ముగింపు
లాభ సాయంత్రం 6:42 రాత్రి 8:07
రోగ రాత్రి 8:07 రాత్రి 9:33
విష రాత్రి 9:33 రాత్రి 10:59
ఉద్యోగ రాత్రి 10:59 రాత్రి 12:24
శుభ రాత్రి 12:24 రాత్రి 1:50
లాభ రాత్రి 1:50 రాత్రి 3:15
ధన రాత్రి 3:15 ఉదయం 4:41
లాభ ఉదయం 4:41 ఉదయం 6:07

⇽ scroll ⇾

గౌరీ పంచాంగ రాత్రి ముహూర్తములుclose

ప్రతీ రోజు మంచి చెడులు తెలుసుకుంటానికి ఇది లఘు విధానము, గౌరీ పంచాంగం ఇది పురాతన ముగా ఆ రోజుల్లో మంచి సమయం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించబడుతున్న పంచాంగం విధానం. ముఖ్యమైన కార్యక్రమములు మరియు నూతన కార్యక్రమములు ప్రారంభించుటకు ఆ రోజుల్లో మంచి సమయము గౌరీ పంచాంగం తెలియజేస్తుంది.

తెలుగు panchangam
Telugu Panchangam
ఈ రోజు తెలుగు పంచాంగం
ఈరోజు పంచాంగం
telugu panchangam
పంచాంగం ప్రకారం
2020 క్యాలెండర్
e roju panchangam
2020 గంటల పంచాంగం
100 సంవత్సరాల పంచాంగం
e roju panchangam
గంటల పంచాంగం
vikari telugu panchangam
amrutha gadiyalu
bhargav panchangam
gauri panchangam
manchi gadiyalu
పెద్ద పంచాంగం
నేటి పంచాంగం
telugupanchang.com
telugu panchang
telugu month
adhika masam
epanchang telugu
telugu calendar
today panchang in telugu
panchangam telugu
epanchang telugu
telugu calendar
today panchangam in telugu
share